Aktuális események
Alapítóokirat
Rendezvények
Film archívum
Éves beszámolók
Társszervezetek
Kapcsolat
 
A Gartai Népfőiskola egyesület célja és tevékenységi köre
   Az egyesület 1998. december 20-án alakult 16 taggal, ami időközben 40 fő fölé emelkedett. Az alakuló ülésen elfogadta Alapszabályát, melyben az egyesületekre vonatkozó valamennyi törvényes előírás rögzítve van. Az egyesület nyilvántartásba vétele a Győr-Moson-Sopron megyei Bíróságon 1918-as sorszám alatt megtörtént és a Gartai Egyházközség kultúrtermében működik.

Idézet az Alapszabályból:

2.1. Az Egyesület célja:
   Az ember életében - mivel társas lény - felmérhetetlen jelentőségük van az igazi közösségeknek. Ezért ezek nélkül nem válhat igazán emberré és nem lehet teljes az élete. Az ember-nevelésnek mindig közösségekben és közösségek által és közösségekért kell történnie. Helyi közösségünk feladta, hogy tagjainak az általános műveltségét gyarapítsa, segítse őket egységes világnézetük kialakításában, a világban való eligazodásukban, emberismeretük és önismeretük fejlesztésében, saját életcéljuk megfogalmazásában, a világban való helyük megtalálásában, képességük fejlesztésében, személyiségük kiteljesítésében. Felkészíteni segíteni őket abban, hogy élethivatásukat megtalálva családjuk boldogulásán keresztül hozzájáruljanak a városuk környezeti, szellemi, művészeti, kulturális értékeinek, hagyományainak feltárásához, az egyetemes nemzeti keresztény kultúránk értékeinek megismertetéséhez, a befogadás elősegítéséhez, szűkebb gartai közösségünk és ezen keresztül magyar nemzetünk és hazánk minden nemű (szellemi, erkölcsi és anyagi) gyarapodásához.

2.2 Az Egyesület tevékenységi köre:
   Az iskolarendszeren kívül öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek megteremtése. Helyi regionális országos és nemzetközi programok szervezése mellett szakmai kapcsolatot tart fenn minden szinten. A gartai kulturális élet szervezésében, helyi újság készítésében, illetve a különböző művészeti csoportok létrehozásában kezdeményező szerepet tölt be.